-Sida3 -

klart.se

 

Kalender

  Torsdag 19 juli
 Musikanläggning/orkester.
HÄSTABACKEN.
  Torsdag 26 juli
 Musikanläggning/orkester.
HÄSTABACKEN.
  Torsdag 2 augusti
 Musikanläggning/orkester.
HÄSTABACKEN.

B  540386 U  121266


   Större bild
STYRELSEN 2018

Från vänster   Inger, Annelie, Marita, Kenneth, Birgitta, Björn,
Mona, Karl-Erik.
 
Ordförande
Björn Jansson
    
Kassör  
Marita Lindh
  
Sekreterare   
Mona Carlsson
    
Ledamöter
Birgitta Eriksson
Karl-Erik Svensson
Kenneth Andersson
Inger Jerlhag
Annelie Djurby

Bilagan:IMG_1025.PNG.pdf IMG_1025.PNG.pdf

Tillbaka